HansaMatrix palielina ražošanas apjomus

16/01/2018

Elektronisko sistēmu ražotājs HansaMatrix Ventspils, kas kopš 2005. gada strādā Ventspils brīvostas industriālajā zonā, aizvadītajā gadā piedzīvojis rekordlielu apgrozījumu un šobrīd ražo jau vairāk nekā 100 tūkstošus produktu vienību mēnesī. Pieprasījums pēc uzņēmuma pakalpojumiem strauji pieaug. 

Tieši spēja saražot klientu pieprasīto apjomu ir šī brīža lielākais izaicinājums uzņēmumā.

Rekordliels apgrozījums

HansaMatrix grupa kopumā un SIA HansaMatrix Ventspils aizvadījuši ļoti veiksmīgu izaugsmes gadu. Sasniegts kārtējais apgrozījuma rekords, kas pēc 3. ceturkšņa rezultātiem ir 19,5 miljoni eiro, proti, gandrīz divreiz vairāk nekā pirms trim gadiem. Tieši SIA HansaMatrix Ventspils uzņēmusies lielāko daļu šīs izaugsmes. Vēl 2016. gada sākumā Ventspilī ražoja vidēji 60 tūkstošus dažādu produktu vienību mēnesī, taču pašreizējais apjoms ir virs 100 tūkstošiem vienību. «Šāds kāpums izskatās iespaidīgi, bet tajā pašā laikā ir ieguldīts ļoti smags darbs, lai rūpnīca spētu to sasniegt. Par to esam pateicīgi visam rūpnīcas kolektīvam, kuru veidojošo darbinieku skaits ir pārsniedzis jau 200 cilvēku slieksni un turpina augt,» uzsver rūpnīcas vadītājs Aldis Cimoška.

50 dažādi produkti mēnesī

Pēdējā pusgada laikā HansaMatrix klienti cītīgi strādājuši pie jau esošo produktu jaunu versiju izstrādes. Vidēji mēnesī uzņēmumā ražo ap 50 dažādu produktu, un katru mēnesi ir kāda jauna produkta versija, kas jāievieš ražošanā. Piemēram, visā pasaulē, tāpat arī pie mums, notiek strauja datu pārraides infrastruktūras un ar to saistīto produktu attīstība. Tie kļūst arvien jaudīgāki un spēj nodrošināt aizvien lielāku interneta ātrumu, kas ir svarīgi lietotājiem.

HansaMatrix biznesa segmentā pēdējos gados Latvijā radušies vairāki jauni uzņēmumi, kas ir kļuvuši par HansaMatrix klientiem. Kā interesantu piemēru var minēt latviešu jaunuzņēmuma Gamechanger Audio izstrādātos skaņas pārveidotājus, kas guvuši atzinību arī pasaulē pazīstamu mūziķu vidū. Uzņēmums šobrīd izstrādā jaunas līdzīgas skaņas efektu ierīces.

Speciālistus apmāca uzņēmumā

Līdzīgi kā citos uzņēmumos Latvijā, arī HansaMatrix sastopas ar nozares speciālistu trūkumu. Lai to risinātu, uzņēmumā izveidota apmācību sistēma. «Šī sistēma dod iespēju mums kā darba devējam iemācīt darbiniekiem tādas prasmes un iemaņas, kādas nepieciešamas darbam mūsu uzņēmumā. Tā ir arī lieliska iespēja darbiniekiem, kas spēj un vēlas apgūt vairāk, kāpt pa karjeras kāpnēm un saņemt lielāku atalgojumu,» stāsta Cimoška. Uzņēmumā arī atklāj, ka, sekojot darba tirgus algas inflācijas tendencēm, ar šī gada janvāri uzlabota atalgojuma sistēma, palielinot algas tieši ražošanas darbiniekiem, īpaši parūpējoties par darbiniekiem ar pamatprasmēm.

Stipendijas studentiem

Saprotot, ka tieši labi speciālisti ir uzņēmuma attīstības viens no galvenajiem stūrakmeņiem, HansaMatrix grupa aktīvi sadarbojas ar augstskolām, kas izglīto IT jomas speciālistus. Šobrīd Ventspils uzņēmumā prak­tizējas divi studenti no Ventspils Augstskolas, kam uzņēmums piešķīris stipendijas. Prakses vietu skaitu studentiem nākotnē plānots palielināt. Tāpat uzņēmums arī turpmāk piedāvās ekskursijas un lekcijas studentiem, lai radītu labāku priekšstatu par nozarē notiekošo topošajiem speciālistiem. Uzņēmums arī piedāvā tematus studiju nobeiguma darbu izstrādei, lai tie būtu atbilstoši nozares pieprasījumam. HansaMatrix Ventspils sadarbojies arī ar Ventspils Tehnikumu un sniedzis iespēju pilnveidot iegūtās teorētiskās zināšanas, darbojoties praktiski.

Spēt saražot pieprasīto apjomu

Tieši augošais pieprasījums pēc uzņēmuma pakalpojumiem ir šī brīža lielākais HansaMatrix izaicinājums. Augošais darba apjoms liek esošās tehnoloģijas izmantot maksimāli. Tas nozīmē, ka, lai apmierinātu pieprasījumu, ir jāpārveido maiņu grafiks, cilvēkiem ir jāmaina sava ikdiena, vairāk pielāgojoties maiņu darba īpatnībām, kas uzņēmumam un darbiniekiem sagādā dažas neērtības, stāsta Cimoška. Protams, no jebkura darba teorētiski iespējams atteikties, bet praktiski tas nozīmē apdraudēt uzņēmuma konkurētspēju nākotnē. Rūpnīcas vadītājs šo procesu salīdzina ar ostu: «Iedomāsimies, ka Ventspils ostā ienāk liels kuģis, kam nepieciešama operatīva apkalpošana svētku dienā. Mēs varam atteikt šim kuģim, bet esam droši, ka citā – mums ērtākā – dienā tas izvēlēsies citu ostu.»

Lieli plāni nākotnē

HansaMatrix grupas vadītājs Ilmārs Osmanis informē, ka šogad ražošanas apjomus uzņēmumā plānots palielināt un līdz ar to radīt vēl papildu 30 darba vietas. Uzņēmuma nākotnes redzējums gan pie tā neapstājas. «Pēc 10 gadiem HansaMatrix redz sevi kā vienu no Baltijas un Ziemeļvalstu līderiem elektronisko sistēmu ražošanā. Ventspilī atradīsies viena no trim ražotnēm, kas varētu dot darbu jau ap 500 darbiniekiem,» atklāj Osmanis.

Sasniegt iespaidīgo ražošanas apjoma pieaugumu izdevies, pateicoties rūpnīcas darbiniekiem, kuru skaits nu jau pārsniedz 200. Attēlā redzams darba process HansaMatrix Ventspils produktu testēšanas vietās.

Izejmateriāli HansaMatrix Ventspils noliktavā gaida aizvien pieaugošajā rindā uz ražošanu.

Par vienu no HansaMatrix jaunākajiem klientiem kļuvis latviešu jaun­uzņēmums Gamechanger Audio, kas izstrādā jau pasaulē ievērību guvušos skaņas pārveidotājus. Attēlā var redzēt Plus Pedal skaņas paildzinātāju.