Informācija par Ventspils brīvostas valdes 20.februāra sēdē lemtajiem jautājumiem

03/03/2015
Valde iepazinās ar informāciju par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostā 2014.gadā un 2014.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.

Valde akceptēja vienošanos par ostu veicamajām iemaksām Ostu attīstības fondā 2015.gadā. Vienošanās noslēgta starp fonda turētāju VAS Latvijas Jūras administrācija un lielo ostu pārvaldēm. Ostu attīstības fonda uzdevumi ir kopējo ostas projektu realizācija, valsts īpašuma uzturēšana mazajās ostās, ostu popularizēšana un reklāma un Latvijas ostu un loģistikas padomes darbības nodrošināšana.

Atbilstoši iepirkuma Papildus vājstrāvu darbu veikšana objektā „Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” rezultātiem valde akceptēja papildus vienošanos slēgšanu ar SIA Abora.

Atbilstoši atklāta konkursa Ventspils brīvostas sauskravu termināļa degvielas uzpildes punkta būvniecība Rūpniecības ielā 9, Ventspilī rezultātiem valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu par paredzētajiem darbu apjomiem ar SIA VIA.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu ar SIA Bolderājas kuģu remonta rūpnīca par z/s Dzelme remontu ar dokošanu.

Atbilstoši iepirkuma procedūras Iekārtu pamatu izbūve objektā „Ražošanas ēkas jaunbūve Kustes dambī 30a, Ventspilī” rezultātiem valde akceptēja līguma slēgšanu par paredzētajiem darbu apjomiem ar SIA Venttermo.

Vēl Ventspils brīvostas valde apstiprināja grozījumus 2015.gada budžetā, izskatīja vairāku komercsabiedrību un privātpersonu iesniegumus, nomas līgumus, kā arī administratīvus jautājumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 20.februārī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi - Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.