Informācija par Ventspils brīvostas valdes 21.novembra sēdē lemtajiem jautājumiem

26/11/2014
Valde apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes 2015.gada budžetu. Investīcijām ostas infrastruktūrā 2015.gadā plānoti 25,6 miljoni eiro, no kuriem līdz pat 11,9 miljonus eiro plānots saņemt kā Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. 2015.gadā noslēgsies 2010.gadā uzsāktā projekta „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” realizācija, būvdarbus veicot vēl 16 objektos. Turpināsies Ventspils brīvostas flotes piestātnes un Ziemeļu mola rekonstrukcija. 2015.gadā sāksies projekta „Grunts stabilitātes nodrošināšana” realizācija, kas paredz veikt grunts pastiprināšanu aiz atsevišķu piestātņu līnijas. Turpināsies ražošanas ēku būvniecība Ventspils augsto tehnoloģiju parka teritorijā, kā arī tiks veikti citi remonta un infrastruktūras uzturēšanas darbi.

Valde apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes 9 mēnešu pārskatu, izskatīja informāciju par kravu apgrozījumu ostā 10 mēnešos, informāciju par 2014.gada Investīciju programmas izpildi un apstiprināja grozījumus 2014.gada budžetā.

Valde pilnvaroja brīvostas pārvaldnieku slēgt līgumu ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju par brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību 2015.gadā.

Atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumus par remontdarbu veikšanu  ūdenslīdēju kuģim „Neptūns” un Ganību ielas rekonstrukciju posmā no īpašuma Ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai.

Valde atļāva SIA „Baltimar VT", SIA „VEXOil Bunkering”, SIA V.Biļuka komercfirmai „EVIJA” un SIA „Fast Bunkering” veikt kuģu bunkurēšanu Ventspils brīvostā saskaņā ar Ventspils brīvostas noteikumos noteikto kārtību.

Vēl Ventspils brīvostas valde izskatīja vairāku komercsabiedrību un privātpersonu iesniegumus par nomas līgumiem.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2014.gada 21.novembrī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi - Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Ojārs Briedis, LR Ekonomikas ministrijas pārstāve Sandra Sondore-Kukule, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane un LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš.