Informācija par Ventspils brīvostas valdes 6.jūlija sēdē lemtajiem jautājumiem

10/07/2015
Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu ar pilnsabiedrību „GT L GT INSPECT” par Ventspils brīvostas piestātņu Nr.25 un Nr.25A atjaunošanu, un būvdarbu līgumu slēgšanu ar AS „LNK INDUSTRIES” par Ventspils brīvostas piestātņu Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.22, Nr.23 atjaunošanu. Projektu līdzfinansē ES Kohēzijas fonds, sedzot 85% no izmaksām.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu ar SIA „Baltimar VT” par marķētās dīzeļdegvielas piegādi Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt papildus vienošanos ar SIA „Bolderājas kuģu rūpnīca” par papildus remontdarbu veikšanu kuģim z/s „Dzelme”.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt vienošanos par grozījumiem ar AS „SEB banka” noslēgtajā kredītlīnijas līgumā par kredītlīnijas limita palielinājumu.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu ar SIA „LVCT” par Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 celtņu sliežu ceļa būvprojekta izstrādi. Sliežu ceļa izbūve nepieciešama, lai Ventspils brīvostas piestātnē Nr.12 varētu pārkraut maksimāli plašu kravu sortimentu.

Vēl valde izskatīja komercsabiedrības iesniegumu par nomas līgumu.

 

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 6.jūlijā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.