Noslēgts līgums par Ventspils ostas Ziemeļu mola atjaunošanu

19/12/2018

Nākamais gads Ventspils brīvostā sāksies ar ostas lielākās hidrobūves – Ziemeļu mola – visu laiku vērienīgāko atjaunošanu, kas ilgs gandrīz divus gadus. Iepirkuma rezultātā būvdarbu līgums par 12,86 miljoniem noslēgts ar AS ”BMGS”.

Ziemeļu mols Ventspilī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm  – pusotru kilometru garš dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola, kas ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un pilsētas viesu pastaigas vietām, Ziemeļu mols ir ierobežotas pieejamības teritorija, jo tā tuvumā tiek veikta kravu pārkraušana.

Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi Ziemeļu molā veikti no pagājušā gadsimta  70-tajiem līdz 90-tajiem gadiem, bet tagad plānotie  ir visu laiku vērienīgākie mola atjaunošanas darbi.

Būtiskākie plānotie darbi ir mola tetrapodu un betona masīvu krāvuma papildināšana, mola fasādes sienu hermetizācija, mola ķermeņa monolitizēšana, tehnoloģiskā cauruļvada kanāla demontāža un jaunas brauktuves izbūve. Visi būvdarbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā.

Atklātajā konkursā par mola atjaunošanu uzvarēja AS “BMGS” un būvdarbu līgums noslēgts par 12,86 miljoniem eiro. Uzņēmumam ir liela pieredze hidrobūvju būvniecībā un atjaunošanā daudzās ostās, toskait Ventspilī.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.