Pie Dienvidu mola sākušies pievedceļa būvniecības darbi

20/12/2017
Pie Ventspils ostas Dienvidu mola sākušies pievedceļa būvniecības darbi. Pēc jaunā ceļa izbūves uz Dienvidu molu varēs nokļūt gan pa Medņu ielu, gan pa jauno pievedceļu, kas vedīs gar vecajām saldētavas ēkām -  kāpas, kur atrodas skatu platforma, otru pusi.

Jaunajā ceļa posmā tiks stiprinātas kāpas, izbūvēts ceļa segums un ietves vairāk nekā 4300 m2 platībā, uzstādīts apgaismojums, žogs, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un veikti apzaļumošanas darbi. Darbus plānots pabeigt līdz nākamās tūrisma sezonas sākumam.

Darbus, kuru kopējās izmaksas būs aptuveni 590 tūkstoši eiro, veic būvfirma SIA „Ventbetons V”. Pievedceļa būvniecība notiek projekta „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām”. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.