Piešķirti papildus līdzekļi Ventspils ostas pievadceļu rekonstrukcijai

22/09/2014
Septembrī Ventspils ostas pievadceļu sakārtošanai papildus iedalīti 7,12 miljoni eiro no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Tas ir nozīmīgs papildinājums Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotajam projektam „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām”, kura rezultātā sešu gadu laikā plānots izbūvēt un veikt rekonstrukciju 39 objektos Ventspilī.

Projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” realizācija uzsākta 2010.gadā, bet visu plānoto darbu pabeigšana plānota līdz 2015.gada 3.ceturksnim.

Pašreiz norit rekonstrukcijas darbi šādos objektos: Sanatorijas ielā, Latgales ielā, Kustes dambī posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas robežai, Celtnieku ielā posmā no Siguldas ielas līdz Talsu ielai, Krasta ielas izbūve starp Virves ielu un Medus ielu, Dzintaru ielā posmā no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 21 līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 92, kā arī turpināsies darbi pie neapgūto teritoriju sakārtošanas Dzintaru ielā 68, un infrastruktūras izbūves Kaiju ielā 9 (Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā).

Izmantojot papildus piešķirtos ES Kohēzijas fonda līdzekļus jau šā gada rudenī no papildus pieejamā finansējuma tiek plānots uzsākt Lielā prospekta renovāciju posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Jēkaba ielas rekonstrukciju posmā no Ganību ielas līdz Bebru ielai, Dzelzceļnieku ielas savienojuma atzara izbūvi no Kustes dambja līdz Dzelzceļnieku ielas pagriezienam, laukuma izbūvi pie ostas piestātnes Nr.40A, kā arī piebraucamā ceļa izbūvi uz nekustamo īpašumu Fabrikas ielā 12. Tāpat par papildus finansējumu tiek plānota Lielā prospekta renovācija posmos no Aleksandra ielas līdz Kuldīgas ielai, kā arī no Saules ielas līdz Poruka ielai, Inženieru ielas rekonstrukcija posmos no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai un no Kuldīgas ielas līdz Pļavas ielai, Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, servitūta ceļa rekonstrukcija uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 24, kā arī Kroņu ielas rekonstrukcija posmā no Vasarnīcu ielas līdz Loču ielai.

Projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/002 „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” kopējās attiecināmās izmaksas ir 36,6 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.