Uzsākti Talsu ielas 200 teritorijas sakārtošanas darbi

24/02/2017
Trešdien, 22.februārī, Ventspils brīvostas pārvalde uzsākusi vērienīgus Talsu ielas 200 sakārtošanas darbus, turpinot strādāt pie jaunu, investoriem pievilcīgu vietu radīšanas.

Talsu iela 200 ir 7,3 ha liela ražošanai pieejama teritorija, kurā atrodas Padomju Savienības laikā izveidota zvēraudzētava. Zvēraudzētava jau ilgus gadus netiek izmantota ne saimnieciskajai, ne arī kādai citai darbībai, tur esošās būves ir pamestas un neizmantojamas. Lai šo vietu varētu izmantot investori, tur veidojot jaunas ražotnes, Ventspils brīvostas pārvalde to atbrīvos no vecajām ēkām, nolīdzinās zemi, izbūvēs piebraucamo ceļu, kā arī nodrošinās elektroenerģijas pieslēgumu.

Būvdarbi ir tikai sākušies, bet viens no zemes nomātājiem jau ir zināms. Biedrība “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” tur izbūvēs savu saldētavu ēku, radot vairākas jaunas darbavietas Ventspilī. Plānots, ka saldētavas darbu varēs sākt jau šī gada beigās.

Ēkai nepieciešamās vietas sakārtošanas darbi tiek veikti par Ventspils brīvostas pārvaldes līdzekļiem – 34 tūkst. EUR apmērā.

Biedrība “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” aizņems 1,6 ha no visas Talsu ielas 200 teritorijas, kuru arī plānots sakārtot un attīstīt. Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) jau ir apstiprinājusi līguma slēgšanu par ES finansējuma piešķiršanu piebraucamā ceļa izbūvei. Būvdarbus plānots sākt šī gada vasarā, bet pabeigt – š.g. laikā. Projekta “Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā” īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 480 tūkst. EUR, t.sk. 408 tūkst. EUR Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Tāpat plānots veikt darbus, lai nolīdzinātu pārējās pamestās ēkas un zemi.

Papildus Ventspils ostas darbības nodrošināšanai, Ventspils brīvostas pārvalde mērķtiecīgi strādā pie industriālās teritorijas attīstības, piedāvājot investoriem sakārtotu teritoriju ar visu nepieciešamo infrastruktūru un jau gatavu ražošanas ēku. Ventspils brīvostā šobrīd darbojas vairāki desmiti ražošanas uzņēmumi, pēdējo gadu laikā radītas ~ 1400 jaunas darbavietas. Tāpat tiek būvētas aizvien jaunas ražošanas ēkas. Tikko parakstīti līgumi par Eiropas Savienības (ES) finansējuma saņemšanu vēl trīs jaunu ražošanas ēku būvniecībai - ražošanas ēkām Nr. 6 un un Nr. 7 Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkā, kā arī ražošanas ēkai Ganību ielā 103.