Ventspils brīvostas ietekme uz tautsaimniecību Latvijā pārsniedz 100 miljonus eiro

11/08/2020

Publiskajā telpā ierasts kā galveno ostu darbības raksturojošo rādītāju minēt tajās pārkrauto kravu daudzumu, taču no ekonomiskās ietekmes viedokļa tas ir ļoti šaurs un nosacīts rādītājs. Ostas pārvalde kravu nekrauj, bet gan kalpo kā reģiona attīstītājs, veidojot vidi ostas un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un vispārēju tautsaimniecības attīstību.

Vairāk nekā 4000 darbavietu

Apkopojot datus par nodarbinātajiem ostas termināļos un ražošanas uzņēmumos, kas no Ventspils brīvostas pārvaldes nomā infrastruktūru, kā arī pašā Ventspils brīvostas pārvaldē, darbavietu skaits sasniedz gandrīz 4000. Tomēr šeit nav ierēķināti daudzi ar ostas darbību saistīti komersanti – kuģu aģentūras, velkoņu, bunkurēšanas un citi dažādi privāti ostas pakalpojumu sniedzēji, tāpēc kopējais brīvostā nodarbināto skaits ir krietni lielāks.

 

Darbinieku skaits

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Ostas termināļi

1239

1233

1241

1151

Ražojošie uzņēmumi

1757

1832

2382

2528

Ventspils brīvostas pārvalde

277

279

280

275

KOPĀ

3273

3344

3903

3954

Finanšu apgrozījums pārsniedz pusmiljardu

Ostā strādājošo komercsabiedrību un ostas pārvaldes finanšu apgrozījums (milj.EUR).

 

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Ostas termināļi

€ 221,73

€ 157,76

€ 221,97

€ 178,78

Ražojošie uzņēmumi

€ 232,53

€ 198,49

€ 263,79

€ 365,80

Ventspils brīvostas pārvalde

€ 21,61

€ 20,12

€ 21,23

€ 21,94

KOPĀ

€ 475,87

€ 376,37

€ 506,99

€ 566,52

Nodokļos ik gadu vairāk nekā 20 miljoni eiro

 

Samaksātie nodokļi, milj.EUR

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Ostas termināļi

€ 14,16

€ 12,33

€ 2,72

€ 2,38

Ražojošie uzņēmumi

€ 3,03

€ 5,56

€ 8,83

€ 12,74

Ventspils brīvostas pārvalde

€ 5,25

€ 4,76

€ 4,72

€ 6,35

KOPĀ

€ 22,44

€ 22,65

€ 16,27

€ 21,47

 

Kopējā ietekme pēc pētnieku domām pārsniedz 100 miljonus

Ernst&Young makroekonomiskā pētījumā no 08.12.2014  par iespējamo sankciju ietekmi uz dzelzceļa kravu pārvadājumu nozari, tiek izdalīta tiešā, netiešā un inducētā ietekme uz tautsaimniecību. 

  • Tiešā ietekme – ietekme, kas attiecināma uz ostu.
  • Netiešā ietekme – ietekme, kas attiecināma uz atbalsta funkciju pildošajām kompānijām un nozarēm.
  • Inducētā ietekme – ietekme, kas attiecināma un tiešās un netiešās ietekmes kompāniju darbinieku mājsaimniecību patēriņa kritumu.
  • Bruto pievienotā vērtība mēra saražoto preču un pakalpojumu vērtību noteiktā tautsaimniecības nozarē.

 

Tiešā ietekme

Netiešā ietekme

Inducētā ietekme

Kopējā ietekme

Kopējais uzņēmumu apgrozījums, milj.EUR

566,5

509,9

283,3

1 359,7

Bruto pievienotā vērtība, milj.EUR

175,6

153,0

96,3

424,9

Nodarbinātība

3 954

4 673

2 157

10 784

Nodokļu ieņēmumi, milj.eur

 

 

124,6