Ventspils brīvostas kravu apgrozījums 2014.gadā 26,2 miljoni tonnu

08/01/2015
Ar 26,2 miljonu tonnu lielu kravu apgrozījumu Ventspils brīvosta ir noslēgusi 2014.gadu. Īpaši gada otrā puse daļai Ventspils brīvostas termināļu bijusi sarežģīta un arī prognozes par 2015.gadu ir piesardzīgas.

Lai arī pozitīvas tendences vērojamas prāmju satiksmes attīstībā Ventspils brīvostā un atsevišķu termināļu darbībā, kuri savus rādītājus salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtiski uzlabojuši, kopumā 2014.gads, īpaši tā otrā puse, Ventspils brīvostā aizritēja sankciju gaisotnē. To rezultātā būtiski kritās akmeņogļu tranzīts caur Ventspils ostu (-21%). Sankciju rezultātā radītie zaudējumi jau šobrīd mērāmi līdz 500 tūkstošu eiro apmērā mēnesī, no kuriem 10% pienākas valstij un 10% pašvaldībai. Ne tik lielā mērā kā akmeņoglēm, bet samazinājies arī pārkrauto naftas produktu un dzelzsrūdas apjoms. Līdz ar to Ventspils ostā netika sasniegts gada sākumā plānotais kravu apgrozījums un arī nākamā gada prognozes ir piesardzīgas.

Neskatoties uz plānoto budžeta samazinājumu 2015.gadā, Ventspils brīvostas pārvalde neplāno paaugstināt maksu par ostas pakalpojumiem, vienlaikus turpinot maksimāli daudz līdzekļu ieguldīt ostas infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā.

2014.gadā tika atklāts jaunais Ventspils brīvostas sauskravu terminālis. Ir pabeigts 34.piestātnes remonts, turpinās 12.piestātnes būvniecība, kur būs jauns universālo kravu terminālis, pievadceļu Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām izbūve un rekonstrukcija, Ventspils brīvostas pārvaldes flotes piestātnes un Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas rekonstrukcija. 2015.gada budžetā investīcijām ostas infrastruktūrā plānoti 25,6 miljoni eiro, no kuriem līdz pat 11,9 miljonus eiro plānots saņemt kā ES fondu līdzfinansējumu. Turpināsies jau iesākto projektu realizācija, kā arī sāksies projekta Grunts stabilitātes nodrošināšana realizācija, kas paredz veikt grunts pastiprināšanu aiz atsevišķu piestātņu līnijas. Turpinot attīstīt rūpniecisko sektoru, norit ES fondu līdzfinansēta divu jaunu rūpniecisko ēku – Elektronikas centra un Tehnoloģiju centra - būvniecība. 2014.gadā noslēdzās jaunās hidraulisko savienojumu ražotnes Hydraulic Bauteile Baltic būvniecība.  

Pozitīvas tendences rāda dati par prāmju satiksmes attīstību Ventspils brīvostā. No 19.oktobra palielināts prāmju reisu skaits uz Zviedrijas pilsētu Nīneshamni līdz 7 reizēm nedēļā. Pasažieru skaits Stena Line līnijā uz Nīneshamni Zviedrijā palielinājies par 39%, bet kravu – par 25%, bet līnijā uz Travemindi Vācijā pasažieru skaits palielinājies pat par 41%. Līdz ar to 2014.gadā sasniegts jauns Ventspils brīvostā pārvadāto pasažieru un kravas vienību rekords – 82 952 pasažieri un 72 758 kravas vienības.

Trīs no desmit Ventspils brīvostas termināļiem 2014.gadā palielinājuši kravu apgrozījumu attiecībā pret iepriekšējo gadu. Kravu pieaugums bijis SIA Ventspils Nafta termināls 15%, SIA Ventamonjaks serviss 32%, kā arī SIA Noord Natie Ventspils Terminals (0,3%).

Kravu apgrozījums samazinājies AS Ventbunkers - 36%, AS Ventspils tirdzniecības osta - 29%, SIA Ventall Termināls - 35%, AS Baltic Coal Terminal - 23%, SIA Ventplac - 15%, AS Ventspils Grain Terminal – 8% un AS Kālija parks - 3%.