Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /120
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: piestātnes Nr.35A remonts saskaņā ar Nolikuma pielikumos pievienoto Darba uzdevumu (1.pielikums), darbu apjomu tabulām (6.pielikums) un rasējumiem (8.pielikums).

CPV kods – 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkumā paredzēto darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un darbu izpildei. 

Iepirkuma izpildes termiņi: 

- Iepirkumā paredzēto darbu pabeigšana 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas.

- ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.12.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Maris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
20.03.2020