Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kredītlīdzekļu piesaiste Ventspils brīvostas pārvaldes kredītsaistību pārfinansēšanai
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /50
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: aizdevuma līdz 8 300 000 EUR (astoņi miljoni trīs simti tūkstoši euro) apmērā piesaiste Ventspils brīvostas pārvaldes kredītsaistību pārfinansēšanai.
  2. Iepirkuma izpildes termiņš:Aizdevuma izsniegšana pēc Ventspils brīvostas pieprasījuma vienā vai vairākos maksājumos; Aizdevuma atmaksas termiņš – līdz 8 gadiem no aizdevuma līguma noslēgšanas.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 19.jūnijam plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā .

Iepirkumu komisijas sastāvs:

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 17.janvāra lēmumu Nr.2/13 “Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisiju” sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Jansons

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ilze Remerte

Komisijas locekļi: Juris Sīklis, Daiga Mažrima, Anete Dimza

Komisijas sekretāres: Ilze Remerte, Anete Dimza.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.06.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Mārīte Grīnpauka
Tālrunis:
63602309
Papildu informācija:

 

 

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Netika saņemts neviens piedāvājums
Lēmuma datums:
26.06.2020