Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /67
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets – remonta padziļināšanas darbu veikšana Ventspils brīvostas akvatorijā - Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā, grunts uzkrātuvē, priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm:
 2. CVP kods - 45252124-3 (Bagarēšanas un sūknēšanas darbi).
 3. Konkursā paredzēto darbu veidi, to apjomi norādīti Konkursa nolikuma 1.pielikumā, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un iepirkuma izpildei.
 4. Iepirkuma izpildes termiņš - 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas ar iespēju pagarināt līgumu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
 5. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
 6. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, vai pa daļām:
 7. objekts Nr.1 - remonta padziļināšanas darbi Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā, grunts uzkrātuvē, priekšostā;

  objekts Nr.2 - remonta padziļināšanas darbi Ventas upes kuģošanas kanālā un piestātņu akvatorijās;

  objekts Nr.3 - remonta padziļināšanas darbi pie piestātņu sienām.

 8. Iepirkuma uzvarētājs katrā iepirkuma daļā tiks noteikts atsevišķi.
 9. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 09.oktobrim plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
 10. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/42796
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.10.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
63607500
E-pasts:
Papildu informācija: