Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Pētījums par ostu maksām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /25
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Pētījums par Ventspils brīvostas maksām un iespējām tās uzlabot ar mērķi palielināt Ventspils brīvostas konkurētspēju un ienākumu apmērus saskaņā ar Darba uzdevumu  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 73110000-6 (Pētniecības pakalpojumi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
  5. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54865

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.04.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
06.04.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Mārcis Nēliuss
Tālrunis:
26480081
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ardenis"
Līguma priekšmets:
Pētījums par ostu maksām
Līguma cena:
20500
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
03.06.2021