Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Motoreļļas piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /51
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Motoreļļas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
  2. CPV kods: 09211100-2 (Motoreļļas).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža, ar iespēju pagarināt Līgumu uz vēl 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
  4. Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi Ventspils ostas piestātnēs, kuģu remonta laikā – Rīgas, Liepājas ostas. Preces piegāde – pie kuģa borta.
  5. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
  6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 4.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57832

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 4.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Samalin"
Līguma priekšmets:
Motoreļļas piegāde
Līguma cena:
1.54
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.06.2021