Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Atjaunota apmaiņas palīgdzinēja piegāde un uzstādīšana uz loču kutera KAIJA
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /79
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Uldis Mucenieks, t. 26358771, Uldis.Mucenieks@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Atjaunota apmaiņas palīgdzinēja (turpmāk – Dzinējs) piegāde  un uzstādīšana uz loču kutera KAIJA saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 34311000-0 (Dzinēji).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētie līdzekļi šim iepirkumam: EUR 15 000,00 (neskaitot PVN).

Dzinēja piegādes vieta: Dienvidu mols 4, Ventspils.

Dzinēja uzstādīšanu var veikt Ventspilī vai pretendenta piedāvātajā vietā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

  • Dzinēja piegāde – 4 (četras) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
  • Dzinēja uzstādīšana – 1 (viena) kalendārā nedēļa no dzinēja piegādes brīža.

Garantijas laiks: 12 (divpadsmit) mēneši no piegādes brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 8.septembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62197

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.09.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.08.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 8.septembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ostserviss"
Līguma priekšmets:
Atjaunota apmaiņas palīgdzinēja piegāde un uzstādīšana uz loču kutera KAIJA
Līguma cena:
13 498.97
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
30.09.2021