Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
CEF projekta pieteikuma dokumentācijas izstrāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /114
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Ronalds Kalniņš, t. 25370183, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: CEF (Connecting Europe Facility) projekta pieteikuma dokumentācijas izstrāde saskaņā ar Darba uzdevumu  (1.pielikums).

CPV kods: 73300000-5 (Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Avanss ne vairāk kā 15%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 30.novembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66510

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.11.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.11.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Ronalds Kalniņš
Tālrunis:
25370183
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 30.novembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "PMF group"
Līguma priekšmets:
CEF projekta pieteikuma dokumentācijas izstrāde
Līguma cena:
8500
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2022