Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /23
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Grundmanis, tālr.63602307, [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).

Apdrošināmo personu skaits: 171 (viens simts septiņdesmit viens) darbinieks (apdrošināti tiek visi uzņēmuma darbinieki un apdrošināšanas periodā skaits var mainīties).

Visām apdrošinātajām personām tiek nodrošināta vienota apdrošināšanas programma.

Pretendents nodrošina iespēju viena mēneša laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas par personīgiem līdzekļiem veikt apdrošināto personu ģimenes locekļu (laulātais, vecāki, bērni, māsa, brālis) apdrošināšanu.

Ģimenes locekļi tiek apdrošināti uz tādiem pašiem nosacījumiem kā darbinieki. Ģimenes locekļiem apdrošināšanas prēmijai piemērojamais koeficients ne vairāk kā 1.45.

Apdrošinātajām personām tiek nodrošināta iespēja iegādāties apdrošināšanas papildprogrammas – polisi ar paplašinātu segumu.

Pievienojot darbiniekus apdrošināšanas perioda laikā izvēlētajai apdrošināšanas programmai, netiek samazināta apdrošinājuma summa.

Apdrošināšanas periods ir 12 (divpadsmit) mēneši. Polise stājas spēkā 2022.gada 26.aprīlī. Pusēm vienojoties, apdrošināšanas periods var tikt pagarināts uz katru nākamo gadu, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

Līguma izpildes vieta ir visa Latvijas Republikas teritorija un veselības apdrošināšana darbojas 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 06.aprīlī plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
06.04.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
25.03.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Grundmanis
Tālrunis:
63602307
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 06.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Līguma priekšmets:
Veselības apdrošināšana VBP darbiniekiem
Līguma cena:
65977
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.04.2022