Kontakti

Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP 2019 /74Ventspils brīvostas reklāma 2019. gada Ventspils pilsētas svētku pasākumos Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /73Ventspils brīvostas reklāma 2019. gada Jūras svētkos, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /77Gāzes apkures katla uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A, VentspilīCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /60Pasažiera kuģa "Hercogs Jēkabs" civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /57Pasažiera kuģa "Hercogs Jēkabs" apdrošināšana Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /58Gruntssūcēja "Dzelme" apdrošināšana Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /59Loču kuģu apdrošināšanaSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /42Autoruzraudzība objektam "Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /26Reklāmas pakalpojumu sniegšana VBP 2019.gada sporta pasākumos, kuros piedalās virves vilkšanas klubs "Velkonis" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /37Video pakalpojumu sniegšana VBP iedzīvotāju informēšanai 2019.gadā Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /21Autoruzraudzība objektā "Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība VATP" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2019 /41Būvprojekta izstrāde objektam "Ventspisl brīvostas 12.piestātnes akvatorijas gultnes padziļināšanas un gultnes nostiprināšana līdz atzīmei 14.5m Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /30Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) bateriju nomaiņa pasažieru prāmju terminālī Dārzu ielā 6, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /27Žalūziju remonts pasažieru prāmju terminālī Dārzu ielā 6, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /15Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem Atklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2019 /64Navigācijas aprīkojuma piegāde Cenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2019 /55Gāzes apkures katla uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A, Ventspilī Cenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2019 /50Kuģa "UŽAVA" remonts uz starpapskati Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2019 /44Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī”Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2019 /53KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošanaAtklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2019 /31Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2019 /46KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Kaiju ielas pārbūve, VentspilīAtklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2019 /13Nekultivēto zālāju pļaušana Ventspils brīvostas teritorijāCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /36Teritoriju uzturēšana Ventspils brīvostas objektosCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /32Slēdziena sagatavošana par VB piestātnes Nr.35 tauvošanās pāļa Nr.4 galveno konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /23Autoruzraudzība objektam "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /14Graustu nojaukšana Rūpniecības ielā 39, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /35Galvenā dzinēja Volvo Penta 122A kapitālais remonts p/k "Hercogs Jēkabs"Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /193Putekļu iekārtu piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un datu kvalitātes kontrole un analīze Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /19Nekustamā īpašuma Plosta ielā 20/16 Ventspilī apdrošināšana Sarunu procedūraNoslēdzies