Kontakti

Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP 2018 / 64 KFPievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Durbes ielas pārbūve, VentspilīAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2018 /53ERAFTeritorijas sakārtošanas darbi Ganību ielā 103, VentspilīAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2018 /25Naftas savācējkuģa "RĪVA" metāla korpusa nomaiņaCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2018 /42KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2018 /61Kokapstrādes iekārtu demontāža un to pārvietošana no ražošanas objekta Kustes dambī 30A, VentspilīAtklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2018 /37ERAF“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Teritorijas sakārtošanas darbi Ganību ielā 103, Ventspilī”” Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2018 /26KFBūvuzraudzības darbu izpilde objektos “Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” un “Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2018 /12ERAFTeritorijas sakārtošanas darbi Ganību ielā 103, VentspilīAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2018 /6KFPievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, VentspilīAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2018 /2Rezerves daļu piegāde kuģim „Hercogs Jēkabs”Cenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2018 /16Gaismekļu pārvietošana Augsto tehnoloģiju parkā 5, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /118KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2017 /91Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi objektā “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2017 / 106Terases seguma atjaunošana Jāņa ielā 19, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /61Terases seguma atjaunošana Jāņa ielā 19, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /47Projekta iesnieguma sagatavošana ERAF izsludinātajai fondu apguves programmai specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. ietvaros, degradēto teritoriju sakārtošanaiAtklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2017 /46Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve un teritorijas labiekārtošana, saldētavas ēkas būvniecības nodrošināšanai, Talsu ielā 200, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /4Elektroapgādes infrastruktūras izbūve piestātnei Nr.52, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /173Ventspils brīvostas pārvaldes autotransporta mazgāšana un tīrīšanaCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /102Ugunsboju enkuru piegādeCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /104Teritorijas Nr.1 Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšanaAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /73Teritorijas Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšanaAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /38Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkāAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /35Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Talsu ielā 200, Ventspilī būvniecībaiAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /34Kredītlīdzekļu piesaiste piestātnes 13A attīstībaiAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /41Rezerves daļu piegāde kuģim “Dzelme” Atklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 / 8Siltumtehnikas un ŪK ( ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu) apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkāsCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /13EJZFTehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība piestātnes 13A un zivju pieņemšanas, šķirošanas un uzglabāšanas ēkas uz tās būvniecībaiCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2015 /215Rezerves daļu piegāde kuģim z/s „DZELME”Cenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2015 /200Kredītlīdzekļu piesaiste Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un Ventspils rūpnieciskā parka attīstības projekta, realizācijai.Atklāts konkurssPārtraukts