Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) 3000VA iegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /46
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Sergejs Harkovs, tālr. 26044500, e-pasta adrese: [email protected] un Agris Sokolovskis, tālr. 28623718, e-pasta adrese: [email protected].

Banka

AS „Luminor”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) 3000VA (5 gb.) iegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2), turpmāk “Prece”.

CPV kods - 31154000-0 (Nepārtrauktās barošanas avoti).

Iepirkuma izpilde  - Preču piegāde jāveic 2 (nedēļu) laikā no attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Preču piegādes vieta - Kr. Valdemāra 14, Ventspilī.

Avanss netiek paredzēts.

Garantijas laiks Precei  - 2 (divi) gadi no Preces piegādes brīža.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (turpmāk – EIS)  www.eis.gov.lv, e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 24.maijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
24.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
17.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Sergejs Harkovs
Tālrunis:
26044500
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 24.maijam plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Citrus Solutions"
Līguma priekšmets:
Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) 3000VA iegāde
Līguma cena:
2625
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
30.06.2022