Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00

 

Atbalsta saņēmēja nosaukums Līguma numurs Atbalsta piešķiršanas datums Atbalsta summa
CLEAN TRUCK POINT,  SIA 544 28.11.2017 247500.00 EUR
Ventspils nafta termināls,  SIA 659 25.07.2017 2511640.95 EUR
Ventspils nafta termināls,  SIA 373 25.07.2017 2172926.00 EUR
Ventspils Grain Terminal,  AS 620 20.09.2016 3150000.00 EUR
Immer Digital,  AS 372 20.04.2016 2251185.00 EUR
Wasserkabel Baltic,  AS 563 30.03.2016 946472.10 EUR
Armatūra,  SIA 513 15.08.2014 1100000.00 EUR