Kontakti

Ražošanas ēkas Nr.7. Būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

 

Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tiks būvēta jauna ražošanas ēka ~4100m2 platībā, kuru nomās datoru, elektronisko plašu un perifēro iekārtu ražotājs SIA „Quality Jobs”. 

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

Pašlaik notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt līdz 2017. gada beigām, savukārt būvniecību pabeigt – 2019.gadā.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

 

09.02.2017. Ventspils brīvosta turpina attīstīties - tuvākajos gados uzbūvēs trīs jaunas ražošanas ēkas

04.09.2017 Nākamā gada pavasarī plānots uzsākt jauno ražošanas ēku celtniecības darbus 

06.12.2017 Projektēšanas darbi - noslēguma fāzē