Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00

 

Atbalsta saņēmēja nosaukums Līguma numurs Atbalsta piešķiršanas datums Atbalsta summa
Ventspils nafta termināls, SIA 659 25.07.2017 2 511 640.95 EUR
Ventspils nafta termināls, SIA 373 25.07.2017 2 172 926.00 EUR
Ventspils Grain Terminal, AS 620 20.09.2016 3 150 000.00 EUR
Wasserkabel Baltic, AS 563 30.03.2016 946 472.10 EUR
Armatūra, SIA 513 15.08.2014 1 100 000.00 EUR
Immer Digital, AS 372 20.04.2016 2 251 185.00 EUR