Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /90
Iepirkuma apraksts:

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana.

 1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 2. Būvdarbi sadalīti 2 (divās) kārtās:
 1.  
 •  

Izpildes termiņš

 1.  

Piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma, ūdensvada un lietus kanalizācijas atjaunošana iecirknī ar platību 3800m2 saskaņā ar Darbu robežu plānu (1.pielikums).

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas.

 1.  

Piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma, ūdensvada un lietus kanalizācijas atjaunošana iecirknī ar platību 9550m2 saskaņā ar Darbu robežu plānu (1.pielikums).

120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas.

 

 1. Būvdarbu izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums meteoroloģisko laika apstākļu dēļ. Būvdarbu izpildes tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts līguma kopējā izpildes termiņā.
 2. Būvdarbus uzsākt 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.
 3. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ventspils brīvostas teritorija pie paceļamā autotransporta tilta upes Venta labajā krastā – Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī.
 5. Garantijas laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no darbu pabeigšanas brīža.
 6. Avanss ne vairāk kā 20% no kopējās līgumcenas.
 7. Teritoriju, kur paredzēti būvdarbi, iespējams apskatīt 2022.gada 12.septembrī no plkst.14:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties pie Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvja - Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženiere Viktorija Bursakovska, tel. Nr. +371 29215980, e-pasta adrese [email protected].
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.10.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.09.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 13.oktobrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā .

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "CTB"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana
Līguma cena:
688 235.79
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
30.12.2022