Kontakti

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tiks būvēta jauna ražošanas ēka 6000m2 platībā, kuru nomās elastīgā iepakojuma materiālu ražotājs "Immer Digital". 

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

Pašlaik notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt nākamā gada pavasarī, savukārt būvniecību pabeigt – 2018.gadā.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

 

15.12.2016 Ventspils brīvostas pārvalde paraksta vienošanos ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti.

31.05.2017 Danske Bank atbalsta Ventspils industrializāciju 

14.06.2017 Noslēgumam tuvojas būvprojekta izstrāde

04.09.2017 Nākamā gada pavasarī plānots uzsākt jauno ražošanas ēku celtniecības darbus 

06.11.2017 Danske Bank piešķir aizdevumu ražošanas ēkas būvniecībai Ventspilī 

07.03.2018 Noslēgumam tuvojas ražošanas ēkas VATP6 projektēšanas darbi

11.06.2018 Ražošanas ēkas Nr.6 būvprojektu nodos ekspertīzei

07.09.2018 Ražošanas ēkai Nr.6 tiek veikta būvprojekta ekspertīze