Kontakti

Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP 2019 /127Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi Atklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2019 /122Projekta vadība objektam „Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” Atklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2019 /120Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remontsAtklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /121Sūkņu stacijas Nr.2 remontdarbi Plostu ielā 20/14, VentspilīAtklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /115Ugunsboju bateriju piegāde Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /116Ventspils brīvostas reklāma 2019. gadā Latvijas Republikas Proklamēšanas svētkos 18.novembrī Tilta dārzā, VentspilīCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /87Jūras stoderu izgatavošanaCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /111Ēkas demontāža Dzintaru ielā 43, VentspilīAtklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /113Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /110DEGVIELAS IEGĀDE VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDES AUTOMAŠĪNĀMAtklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /66ELEKTROTĪKLU UN TRANSFORMATORU TEHNISKĀ APKLAPOŠANA VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDES ĒKĀS Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /97Grunts paraugu analīžu veikšanu padziļināšanas darbu kontrolei Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /103Gruntssūcēja “DZELME” rezerves daļu piegāde Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /95Grunts sūcēja kuģa piegāde Atklāts konkurssPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /89Gruntssūcēja “DZELME” dzinekļa (VSP) DKK-25/5 rotora blīvējuma maiņaCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2018 /42KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2019 /98Būvuzraudzības darbu izpilde objektā "Ēku demontāža Maskavas ielā 6, Ventspilī" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /107Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2019 /92G/S "Dzelme" centrbēdzes gruntssūkņa remonts Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /91G/S "Dzelme" glābšanas plostu piegāde Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /93VBP valdījumā esošo bāku vienkāršotās atjaunošanas darbu projektu izstrāde Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /81Pazemes sašķidrinātās naftas gāzes tvertņu, gāzes vada un katlu telpas izbūves darbi Kustes dambī 30A, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /82Projektu pieteikumu izstrāde Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020.gadam Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /88Jaunas automašīnas iegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /49Lietus ūdens kanalizācijas remonts Plostu ielā 7, Ventspilī. Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2019 /100Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi” Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2019 /86Ēku demontāža Maskavas ielā 6, VentspilīAtklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2019 /90Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2019 /85KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, VentspilīAtklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2019 /80Autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumiAtklāts iepirkumsNoslēdzies