Kontakti

Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP 2018 / 137 ERAFStāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6, VentspilīAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP 2018 / 48 KFVentspils brīvostas termināļu un industriālo zonu pievadceļu būvprojektu un ar to saistīto dokumentu iegādeSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /129Biznesa plānu aktualizēšana un papildināšanaSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 / 125Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Norobežojošās sienas izbūve un jaunu vārtu izbūve esošajā pašnesošajā sendvičpaneļu iekšējā starpsienā Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī”Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 / 136 ERAFBūvuzraudzības darbu izpilde objektā “Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parks Nr.7, Ventspils”Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2018 / 139 ERAFAuto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, VentspilīAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP 2018 /125Būvuzraudzīvbas darbu izpilde objektā "Norobežojošās sienas izbūve un jaunu vārtu izbūve esošajā pasnesošajā sendvičpaneļu starpsienā VATP 5, Ventspilī" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /13410kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K. Valdemāra ielā, Ventspilī Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2018 /130ERAFBūvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils augsto tehnoloģiju parkā” Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2018 /117KFAutoruzraudzība objektam "Durbes ielas pārbūve Ventspilī" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /118Norobežojošās sienas izbūve un jaunu vārtu izbūve esošajā pašnesošajā sendvičpaneļu starpsienā VATP 5, Ventspilī" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /19Ekspertīzes veikšana būvprojektam "Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība VATP" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /120Pauagstināta gruntsūdens līmeņa radīto seku novēršana Ventspils Sv.Nikolaja pareizticīgo draudzes baznīcas ēkas fasādē Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /29Priekšlikumu izstrāde piesārnojošos vielu un smaku emisiju samazināšanas un/vai novēršanas pasākumiem Ventspils brīvostā, pārkraujot naftas produktus un/no dzelzceļa cisternām" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /128KFBūvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5” Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2018 /121Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī"Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2018 /123Hidrogrāfijas kuģa "Kapteinis Orle" remonts ar dokošanuAtklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2018 /88Kuģa "Hercogs Jēkabs" apdrošināšana Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /126Ventspils brīvostas reklāma 2018. gada Ventspils pilsētas svētku pasākumos Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /94Ūdenslīdēju kuģa "NEPTŪNS" remonts ar dokošanu Atklāts iepirkumsNoslēdzies
VBOP 2018 /113Papildus uzturēšanas darbi objektā "Jaunais stāvlaukums pie Dienvidu mola 5, Ventspilī" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /71Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde objektam "Stāvlaukuma izbūve VATP" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /107Apliecinājuma kartes sagatavošana būvprojektam "Norobežojošās sienas izbūve un jaunu vārtu izbūve esošajā pašnesošajā sedvičpaneļu iekšējā starpsienā" Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /99Izmaiņas projekta risinājumos (OBJEKTS - Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība VATP)Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /89Ceļa remonts Mauru ciema teritorijā, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP 2018 /79KFAutoruzraudzība būvobjektam "Apļa ielas izbūve" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /80KFAutoruzraudzība būvobjektam "Rāvas ielas izbūve" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /85Loču kuģu apdrošināšanaSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /87"Hercogs Jēkabs" kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildības apdrošināšana Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP 2018 /56Jaunu kondicionieru piegāde, uzstādīšana un veco demontāža Sarkanmuižas dambis 25c, Ventspilī Cenu aptaujaNoslēdzies